Przedszkole nr 1 jest jednostką organizacyjną Miasta Zawiercie nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Przedszkola stanowi mienie komunalne miasta Zawiercie na prawach powiatu.

AKTYWA TRWAŁE: 343 148,68 zł

AKTYWA OBROTOWE: 6 124,30 zł

SUMA AKTYWÓW: 349 272,98 zł

Stan na 31.12.2019 r.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 12 kwiecień 2018 10:27 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 maj 2020 16:36 Grzegorz Franelak